בשנת 2002 הקמתי בטוסון אריזונה, מפעל לשילוט חוצות והתמחיתי בעטיפה גרפית מלאה של כלי רכב מסוגים רבים. ביניהם, רכבים פרטיים, משאיות, קרוואנים, סירות ומכוניות מרוץ, שהשתתפו במרוצי הנאסקאר בארה"ב.